Over mij

Mijn naam is Sylvia Slegers. Ik ben bestuurslid van Stichting Stop5GNL >> en mede-oprichter van actiegroep 5G-het Gooi >>. Met enige regelmaat schrijf ik artikelen over straling en 5G voor De Andere Krant. Daarnaast geef ik presentaties en interviews over dit onderwerp en ben ik lid van de Vereniging voor Vrije Journalisten. 

Rond de eeuwwisseling begon ik in toenemende mate vraagtekens te zetten bij de veiligheid van draadloze technologie. Temeer daar ik, in mijn werk als docent in het voortgezet onderwijs, ongeveer gelijklopend met de opkomst van de mobiele telefoon en draadloos internet, steeds vaker leerlingen met hoofdpijn en concentratieproblemen voor me had. Dat deed me besluiten om dieper in de materie te duiken waarbij ik stuitte op een veelheid aan onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat mijn vermoedens bevestigde.

Daar schrok ik behoorlijk van en daarom ben ik me gaan richten op het vergroten van het bewustzijn van burgers en politici over de gevolgen van straling in het algemeen en 5G in het bijzonder. Ik focus niet alleen op de menselijke gezondheid, maar ook op de wetenschappelijk vastgestelde gevolgen van straling voor dieren, bomen en planten. 

De woorden“Ik ben leven dat leven wil, te midden van leven dat leven wil” van Albert Schweitzer sporen me aan om mijn missie voort te zetten. Als een ode aan de aarde èn vanuit de diepe wens bij te dragen aan een waarlijk stralende toekomst.