Downloads + Video's

Uitgelicht!

Gratis downloads
Gratis downloads

"Adviesstuk EMV:"Elektromagnetische Straling, inclusief 5G - hoe verstandig en veilig om te gaan met draadloze technologieën, met respect voor mens, dier,natuur en privacy" >
Thema's: Biodiversiteit, Duurzaamheid, Gezondheid en Privacy 
Voor gemeenten, provincies, organisaties en iedereen die zich grondig wil inlezen.
Samengesteld door Liselore Ammerlaan en Sylvia Slegers.

Brochure "Bijen, Bomen en Biodiversiteit in de Slimme Samenleving -
wat zeggen experts over de risico's van draadloos voor flora en fauna?" 
>>
  
Voor beleidsmakers, belangenorganisaties en iedereen met hart voor dieren en de natuur.
Samengesteld door Sylvia Slegers. Tip: "Wildlife, Wireless & The Environment" >>

"Gezondheidsklachten als gevolg van straling van draadloze apparatuur?" >> 
Een overzicht van de symptomen + tips hoe jezelf en je kinderen te beschermen.
Lees ook "6 signs you might be electrohypersensitive" >> 

Stralingsrisico's + Smart Cities

Presentatie "Leven in een slimme stad, willen we dat?" - spreker: Sylvia Slegers
Presentatie "Leven in een slimme stad, willen we dat?" - spreker: Sylvia Slegers


LEESTIP (gratis
download): "Ongekende Wetenschap - vroege rapporten over biologische effecten van niet-ioniserende straling" >> - samengesteld door Magda Havas - Dit boek is een schokkend rapport over de duizenden wetenschappelijke onderzoeken die er al vele decennia blijken te zijn.

Agendastad - City Deals >>  -  Overzicht van concrete afspraken tussen steden, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties

"Managing Smart City Governance" >> - Draaiboek voor lokale en regionale overheden, samengesteld door UN-Habitat

Future City Foundation >> -  Een 'movement of communities’ die zich bezighoudt met digitalisering en technologisering van regio’s, steden en dorpen

The Line: stad van de toekomst >> - 9 miljoen mensen op 34 km2 / 17 km3 (lxbxh: 170 km x 200m x 500m) met alle dagelijkse benodigdheden op 5 minuten loopafstand - video (2 min.) - website >>

"Rapport Smart Cities in de G40 - overzicht versnellers en knelpunten en advies" >> - (mei - augustus 2020) - Een inventarisatie van Smart City projecten in de G40 in opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, o.l.v. gemeetne Apeldoorn

"50 in 5" >> - een VN-initiatief om binnen vijr jaar een wereldwijde digitale infrastructuur te implementeren: digitale munteenheden: (CBDC's), digitale identificatie (digital ID), uitgebreide datasystemen en meer

Eindrapportage lichtstrategie en partnership marktparijen >> - SLIM: Smart Lightning In Metropolitan areas - TU-Eindhoven

Smart City: kansen, risico's en 5 voorbeelden in Nederland >> - website van Peter Joosten Master of science bij het Urban Data Centre van de Erasmus Universiteit
Presentatie "Slimme stad, slimme overheid?" >> - Video 46 min. 

DNA- en ontwikkelingsschade door zendmasten op het Griekse eiland Samos: Effecten op insecten, bloemen en groenten >> - (februari 2024) -  Diana Kordas


Brochure "Een overdaad aan elektromagnetische straling op school - Hoe verantwoord omgaan met draadloze toepassingen?" >> - (8 pag.)

Onderzoeksverslag "Straling Onder Toezicht - Project Nulmeting Veluwe" >> Wat zijn de effecten van straling uit een zendmast op vogels en vleermuizen? 

PETITIE: "Start een open debat over 5G, Smart Cities en AI" >> - Collectief Bezorgde Burgerplatformen Nederland (CBBN) + Achtergrondinformatie >>

"Dertig jaar na de vondst van DNA-breuken – een gesprek met onderzoeker Henry Lai" >> (juni 2023) - Louis Slesin - Microwave News

Links die het gevaar aantonen >>
Links die de veiligheid aantonen >>
Onze overheid zegt dat straling veilig is, zolang we onder de stralingsnorm blijven. Die norm zou zijn bepaald a.d.h.v. onderzoeken waaruit zou blijken dat niet is aangetoond dat het gevaar oplevert.
Klik op beide links en oordeel zelf! 
Met dank aan Creamees/JvdB! 

"Milieu - tijdschrift van het netwerk van milieuprofessionals" - Thema: Elektromagnetische Velden >> 
(mei 2023)

"Data is het nieuwe 'goud' voor bedrijven - 5G-bewonersplatform meet straling in Gooise Meren" >> (mei 2023) - Interview met Liselore Ammerlaan in de Gooi- en Eemlander.

Video >> "Verontrustende straling na verduurzamende renovatie in (oude) huurwoning(mei 2023) - Adelien Oortwijn en Michiel Brandes - 
Bijbehorende documenten
Beneden: tabellen Unit + Smart Meter >> 
Boven: tabellen Zonnepanelen >> 
Overzicht blootstellingslimieten in andere landen >> 
SBM - Bouwbiologische stralingsrichtlijn >> 
RIVM - Vergelijking internationaal beleid m.b.t. elektromagnetische velden >>

Rapport "De overheid speelt vals spel - hoe je als burger niet op een nette manier de straling kunt aanvechten" >> - (septbember 2021) - Creamees/JvdB

Rapport "Gevaarlijke fouten in de  blootstellingslimiet voor de straling van mobiele communicatie" >>  - (juni 2021) - Creamees/JvdB

Boek (PDF) >> "Hoe vind ik een gezonde woning - een stap-voor-stapgids bij huur of koop van een stralingsarm huis- (2016/2023) - auteur Jeromy Johnson.

Leestip: "De onzichtbare regenboog. Een geschiedenis van elektriciteit en leven" geschreven door Arthur Firstenberg - Samenvatting  (gratis download) >> - (maart 2020)

Brochure "Wireless Radiation An Undeniable Risk to Human Health" >> - Een wetenschappelijk overzicht uit 2019, samengesteld door Grassroots Environmental Education - 22 pag.

Rapport "Heeft de nieuwe generatie nog wel bestaansrecht? - algemene achtergronden rond het beleid over straling" >> - (september 2019) -  Creamees/JvdB

"De invloed van elektromagnetische straling  op de mens" >> - (2002) -  Document  (20 pag.) samengesteld door Platform GSM en Gezondheidsrisico's 

Documenten - gemeenten

BURGERS-AAN-ZET - Gemeente Renkum >> Deze groep wil graag landelijk actief worden, dus sluit je vooral bij hen aan!

Bestuurlijke verantwoordelijkheden m.b.t. 5G >> - 3 juli >> en 15 mei 2024 >> - Video-fragmenten van inspreektijd voor burgers - gemeente Huizen. 

Beeldvormende bijeenkomst Elektromagnetische straling en 5G >> - (maart 2024) - Op inintiatief van Ruud Lammers, raadslid Onafhankelijk Papendrecht (OP) - Met inspraak van Stichting EHS >> 
+ een stralingsbewuste inwoner

Politieke avond voor raadsleden "Digitalisering in het fysieke domein" - gemeente Huizen - PDF >> (januari 2024) - Spreker: Liselore Ammerlaan - 
Beluisteren >>  (MP3) 

"Telecom- en datacommunicatiediensten: maatschappelijke implicaties van digitalisering in het fysieke domein" >>
PDF - (januari 2024) - Thema's: gezondheid, biodiversiteit, energie-/waterverbruik en privacy
+ voorbeeldbrief >> om met de gemeente in gesprek te gaan

"Beleidsruimte voor gemeenten - zeven handvatten voor meer beleidsautonomie" >> - PDF - (januari 2024) - Wat kunnen gemeenten zelf (nog)  doen? 

Methodiek nulmeting >> - Metingen - Observaties - Evaluatie - Zie voor een uitgebreide toelichting/beschrijving: Brochure Nulmeting Culemborg >> van het Culemborgs 5G-Collectief

"Straling hoort thuis in de Omgevingsvisie
" - powerpoint  inspreektijd gemeente Huizen >>
(november 2023) - Sylvia Slegers
+ Voorbeeldtekst zienswijze Omgevingsvisie >>

Politieke Avond in Gooise Meren - Digitalisering van het publieke (fysieke) domein >> (november 2023) - Spreker: Liselore Ammerlaan van Inwonersplatform EMV - Presentatie begint op 14:11 min. - duur 60 min.
PDF van de presentatie >>

"Straling hoort thuis in Omgevingsvisie" - inspreektekst gemeente Amersfoort >> (oktober 2023) - Terugkijken >> (00:00 - 21:30 min. - meerdere insprekers over straling) 

Politieke Avond Gooise Meren >> (mei 2023) - Bijeenkomst over de Omgevingsvisie. Met inspraak van inwoners van o.a. Bewonersplatform EMV Gooise Meren en Groen Muiderberg (vanaf 16:10 min.). Inspreektekst van Inwonersplatform EMV >>

Plan van aanpak t.o.v. de gemeente inzake veilige communicatie netwerken - wat kun je als inwoner doen om je stem te laten horen? >> (april 2023) - Samengesteld door Liselore Ammerlaan, Barbara Pestana en Sylvia Slegers

Voorzorgbeleid voor magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen >>  + >> - (april en november 2023) - Twee brieven van Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan gemeenten, provincies, Rijk en netbeheerders 

Voorbeeldtekst Zienswijze Omgevingsvisie >> (april 2023)
Document om als inwoner te reageren op de concept-Omgevingsvisie van de gemeente. Meer info >>

Betoog stralingsbewuste inwonersgroep inzake aanvraag omgevingsvergunning 5G-zendmast >> (april 2023)


Voorbeeldmotie >>  Bronnen >> 
(april 2023) - "Test het 5G-netwerk op gezondheid en voer politiek debat over advies Gezondheidsraad" (Meer moties beschikbaar op aanvraag).

Voorbeeldteksten van 5 minuten inspreektijd bij diverse gemeenten  
(vanaf maart 2023)
Inspreektekst 1 >> 
Inspreektekst 2 >> 
Inspreektekst 3 >> 
Inspreektekst 4 >> 
- Inspreektekst 5 >> 

- Inspreektekst 6 >>
- Inspreektekst 7 >>


Voorbeeld-bezwaarschrift i.v.m. geplande zendmast >> (februari 2023)
+ Voorbeeld bezwaarschrift i.v.m. verlenging vergunning van tijdelijke zendmast >> (juli 2023)

Inwonersgroep "Geen 5G-mast op de Hullen" slaagt er in overleg met gemeente in nieuwe zendmast op grotere afstand van hun huizen te krijgen >> - (november 2022) 
Handout (2 pag.) >>
Petitie (8 pag.) >> 

Voorbeeldbrieven voor gemeenten
- '5G en Gezondheid' >> (juli 2022) - geschreven door een rechter-in-ruste.
'5G en Gezondheid, sein veilig?' >> - (januari 2020) - geschreven door Sylvia Slegers.

Powerpoint inspreekronde in Huizen >> (juni 2021) - "5G-Adviesrapport Gezondheidsraad en reactie kabinet staan haaks. Overheid volgt adviezen niet op" - Presentatie Michiel M. tijdens inspreektijd voor burgers.

"Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten - Toeval? Of is er meer aan de hand?" >> (november 2020) - Louis van der Kallen, fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten (BSD) - Bergen op Zoom

"Informatie-map 5G en Gezondheid" >> (maart 2020) - Samengesteld door Ruud Lammers - fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht (OP)

Voorbeelddocumenten
Voorbeelden van brieven, Woo-verzoeken (Wet open overheid), moties, bezwaarschriften en juridische procedures (+ ondersteuning daarbij) zijn aan te vragen via 
eenstralendetoekomst [at] gmail.com

Bron: EMF kaart NL
Bron: EMF kaart NL

Presentaties (+ achtergrondinfo)

Presentatie "De Grote Verbouwing - wat betekent dit voor regio Het Gooi?" >> (juli 2024) - Spreker:  burgeronderzoeksjournalist Maartje van der Berg + PDF met aantekeningen >>

"Leven in een slimme stad, willen we dat?" >> (juni 2024) - Presentatie tijdens Open Podium van Het Natuurlijke Pad, Nederhorst den Berg - Spreker: Sylvia Slegers

Presentatie 'Smart City, gemeente Renkum & Arnhem'
>> (juni 2024) - Spreker: burgeronderzoeksjournalist Maartje van der Berg 

Burgerinitiatieven in Renkum en Huizen >> (mei 2024) - Korte presentatie tijdens het congres Burgerinitiatieven, georganiseerd door Stralingsbewust Zeist en Nationaal Platform Stralingsrisico's - Spreker: Sylvia Slegers 
Video inspraak Renkum >> 
Video inspraak Huizen >>

"Slimme meting voor smart steden?" >> (mei 2024) - "EMF kaart NL: straling in getal, geluid en gevoel" - Presentatie tijdens Conferentie Burgerintiatieven - Frank Zweers - Meer info >>

Kaartje EMF-metingen "Onzichtbare straling in beeld"
 >>
 -
Achtergronddocument bij EMFkaart.nl - Meer info via www.emfkaart.nl + 
Begeleidende huis-aan-huis brief  >>

Burgerintiatief EMFkaartNL brengt hoeveelheid straling op straat in kaart >> (januari 2024) - Achtergrondartikel - Geschreven door Sylvia Slegers

"Leven in een slimme stad, willen we dat?" >> (maart 2024) - Presentatie in Noordwijkerhout op uitnodiging van Samen Krachtig / Sociaal Lokaal - Sprekers: Sylvia Slegers, Liselore Ammerlaan en Tom van Lamoen (raadslid Amersfoort voor Vrijheid) 

"Stralende netwerkverbindingen" >> (maart 2024) - Presentatie tijdens het congres Burgerinitiatieven, georganiseerd door Stralingsbewust Zeist en Nationaal Platform Stralingsrisico's - Sprekers: Sylvia Slegers en Liselore Ammerlaan

"Stralingsarm Vlaanderen - Recht op een gezond bestaan" >> (december 2023) - Presentatie over grote Belgische rechtszaak, vertoond op het congres "Bewust Omgaan met Straling" van stichting Stop5GNL - Luc Leenders

"In Vogelvlucht - draadloze technologie, welzijn en beleid" >> - 
Achtergronddocument bij de Belgische rechtszaak (52 pag.) - SaveBelgium & StralingsArmVlaanderen

"Radio Wave Packet - Wat je moet weten over draadloze technologie" >> - Achtergronddocument bij de Belgische rechtszaak (22 pag.) samengesteld door Arthur Firstenberg, President Cellular Phone Task Force en auteur van "De Onzichtbare Regenboog - een geschiedenis van elektriciteit en leven" >>

Signalen van elektrogevoeligheid: Startpunt voor verdere kennisontwikkeling" >> (december 2023) - Presentatie op het symposium "Digitalisering en Energietransitie" van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden - Spreker: oud-staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan (D66) die in 2017 ontdekte dat haar fysieke en mentale klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden.

"Vraagtekens bij 2G t/m 5G - wat doet draadloze technologie met onze gezondheid?" >> (oktober 2023) - Presentatie in Schellinkhout (op uitnodiging van Nieuw WestFriesland) - Sylvia Slegers

Connectiviteit en Gezondheid >> - (september 2023) - Presentatie van drs. Vera Verhagen, Let's Talk About Tech 

"Feedback from New Hampshire 5G commission" >> (juni 2023) - Presentatie van prof. Kent Chamberlin, hoogleraar aan de Universiteit van New Hampshire


"How ICNIRP / FCC radiation guidelines are set up" >> - Achtergrondfragment (1 min.) waarin prof. Kent Chamberlin uiteenzet hoe de blootstellingsrichtlijnen tot stand zijn gekomen.

"EHS en Juridische (on)mogelijkheden" >> (juni 2023) - Presentatie van Martine Vriens, juridisch adviseur EMV 

"Stralingsrisico's: een blik op de gevolgen voor flora en fauna" >> (mei 2023) - Presentatie in Zeist (op uitnodiging van Stichting Stralingsbewust Zeist) - Sylvia Slegers - Klik hier >> voor een verslag van deze presentatie. - (Zie ook bij video's - hieronder).

Smart City conferentie: "Burgerinitiatieven als tegenmacht tegen EU-beleid" >> (mei 2023) - Presentatie van Tom van Lamoen, fractievoorzitter van Amersfoort voor Vrijheid.

Smart City conferentie: "Burgerintiatieven - een overzicht"  >> (mei 2023) - Presentatie van Bewonersplatform EMV Gooise Meren - Liselore Ammerlaan en Sylvia Slegers

"Leven in een Slimme Stad, willen we dat?" >> (mei 2023) - Presentatie in Hellendoorn/Nijverdal - Sylvia Slegers


"Hoe Gaaf is 5G?" >> (januari 2023) - Presentatie in Metaal Kathdraal (zie ook bij 'Video's' - hieronder) - Sylvia Slegers

"5G: Gevolgen voor gezondheid, surveillance, privacy en milieu" >> - (maart 2021) - Presentatie van onderzoeksjournalist Elze van Hamelen

"Chemie en voorzorg, lessen voor 5G" >> - (septemeber 2020) - Presentatie tijdens politieke avond in Gooise Meren - Elze van Hamelen, onderzoeksjournalist

"5G-communicatie en de mens - hoe de gezondheid wordt bedreigd" >> - (mei 2020) - Presentatie van neurobioloog dr. Hugo Schooneveld 

Video's

"DNA-schade door 'Big Brother'-systeem 5G"- Sylvia Slegers en Carlo Fiscalilni
Onderzoek 5G-straling - Jolanda v.d. Berg (voormalig KPN-projectmedewerker)
Welke invloed heeft straling op het lichaam? (deel I) - Arts Monika Krout
Welke invloed heeft straling op het lichaam? (deel II) - Arts Monika Krout
De invloed van straling op bomen, bijen en biodiversiteit - (45 min.)
De invloed van straling op bomen, bijen en biodiversiteit - (45 min.)
"De Tweede Kamer slaapt...doet niets aan 5G" - Rob van der Boom en Rob Verboog
"Slim verweer tegen smart" - raadslid en juridisch adviseur mr. Carlo Fiscalini
"In wat voor smart city willen we leven?" - dr. ir. Martina Smits
"In wat voor smart city willen we leven?" - dr. ir. Martina Smits
De opkomst van Smart City’s – Jan van Gils, Antoon Huigens en Sissi Bijleveld
De opkomst van Smart City’s – Jan van Gils, Antoon Huigens en Sissi Bijleveld
Verontrustende straling na verduurzamende renovatie in (oude) huurwoning
Interview met raadsleden Carlo Fiscalini en Tom van Lamoen - (3 min.)
Interview met raadsleden Carlo Fiscalini en Tom van Lamoen - (3 min.)
Stralingsrisico’s voor fIora en fauna - Sylvia Slegers - (61 min.)
"Smart Cities, haal de stekker eruit" - Carlo Fiscalini en Tom van Lamoen
De Smart City zet deur open voor controledrang en gedragsmanipulatie - Romy Quint
"Hommeless - wat is er aan de hand met de bijen?" - Stralingsbewust Zeist
"5G: Enorme implicaties voor surveillance en privacy" - Elze van Hamelen (40 min.)
5G - Alternatief TV - Ab Gietelink (1:03 min.)
5G - The Trueman Show - Jorn Luka (1:21 min.)
Straling - De risico's voor flora en fauna - (50 min.)
Straling - De risico
Over straling - Nieuwe Tijd LIVE (25 min.)
Over straling - Nieuwe Tijd LIVE (25 min.)
Politieke Avond Gooise Meren: Digitalisering van het (fysieke) publieke domein
Politieke Avond Gooise Meren: Digitalisering van het (fysieke) publieke domein
Drs. David Gee (voormalig lid van het Eur. Milieuagentschap) over EMV-risico's
Drs. David Gee (voormalig lid van het Eur. Milieuagentschap) over EMV-risico
Prof. Kent Chamberlin (New Hampshire 5G-Commission) over EMV-risico's
Prof. Kent Chamberlin (New Hampshire 5G-Commission) over EMV-risico
Feedback van de New Hampshire5G-Commission - Prof. Kent Chamberlin
Inspreektijd over risico's voor flora & fauna - Sylvia Slegers (5 min.)
Inspreektijd over risico
"5G, het onbesproken gevaar" - De Andere Agenda podcast - Sylvia Slegers (40 min.)
"5G: einde van de privacy" - Jan van Gils en Elze van Hamelen (62 min.)
"Lokaal verzet tegen 5G neemt toe" - Carlo Fiscalini en Ruud Lammers (53 min.)
Lezing "Hoe Gaaf is 5G?" -Methaal Kathedraal -DEEL 1 (60 min.)
Lezing "Hoe Gaaf is 5G?" -Methaal Kathedraal -DEEL 1 (60 min.)
Lezing "Hoe Gaaf is 5G?" - Methaal Kathedraal - DEEL 2 (60 min.)
Lezing "Hoe Gaaf is 5G?" - Methaal Kathedraal - DEEL 2 (60 min.)
Informatie-avond over 5G door bioloog-ecoloog (1:16 min.)
Straling onder Toezicht - The Trueman Show - Jorn Luka - Saskia Bosman (21 min.)
Straling onder Toezicht - The Trueman Show - Jorn Luka - Saskia Bosman (21 min.)
Airpods en bluetooth - Charlotte Labee / Brain Balance
Airpods en bluetooth - Charlotte Labee / Brain Balance
Elektromagnetische velden & natuur: lopen we gevaar? - Dolf Zantinge
De impact van elektromagnetische velden op water - Dolf Zantinge
De dreiging van 5G - Voormalig brigadier generaal Robert S. Spalding US Air Force