Downloads + Video's

Wie de krachten wil bundelen en/of actief wil bijdragen aan bewustzijnsvergroting van burgers, raadsleden, scholen, artsen, natuurorganisaties etc. over de gevolgen van straling/5G kan zich d.m.v. dit formulier >> bij ons aanmelden.

Info - algemeen

PDF artikel Gooi- en Eemlander (mei 2023)
PDF artikel Gooi- en Eemlander (mei 2023)


DNA- en ontwikkelingsschade door zendmasten op het Griekse eiland Samos: Effecten op insecten, bloemen en groenten >> - (februari 2024) -  Diana Kordas

Burgerintiatief EMFkaartNL brengt hoeveelheid straling op straat in kaart >> (januari 2024) - Sylvia Slegers

Brochure "Een overdaad aan elektromagnetische straling op school - Hoe verantwoord omgaan met draadloze toepassingen?" >> - (8 pag.)

Historische omslag: ministerie VWS erkent EHS als officiële handicap! >> (december 2023) - Het ministerie van VWS heeft onlangs, in navolging van het Nederlands College voor de Rechten van de Mens, besloten elektrogevoeligheid officieel te erkennen als handicap. 

Onderzoeksverslag "Straling Onder Toezicht - Project Nulmeting Veluwe" >> Wat zijn de effecten van straling uit een zendmast op vogels en vleermuizen? - Tip: "Wildlife, Wireless & The Environment" >>

PETITIE: "Start een open debat over 5G, Smart Cities en AI" >> - Collectief Bezorgde Burgerplatformen Nederland (CBBN) + Achtergrondinformatie >>

"Dertig jaar na de vondst van DNA-breuken – een gesprek met onderzoeker Henry Lai" >> (juni 2023) - Louis Slesin - Microwave News

Links die het gevaar aantonen >>
Links die de veiligheid aantonen >>
Onze overheid zegt dat straling veilig is, zolang we onder de stralingsnorm blijven. Die norm zou zijn bepaald a.d.h.v. onderzoeken waaruit zou blijken dat niet is aangetoond dat het gevaar oplevert.
Klik op beide links en oordeel zelf! 
Met dank aan Creamees! 

"Milieu - tijdschrift van het netwerk van milieuprofessionals" - Thema: Elektromagnetische Velden >> 
(mei 2023)

"Data is het nieuwe 'goud' voor bedrijven - 5G-bewonersplatform meet straling in Gooise Meren" >> (mei 2023) - Interview met Liselore Ammerlaan in de Gooi- en Eemlander.

Adviesstuk voor gemeenten en provincies. En voor iedereen die zich grondig wil inlezen:
"Elektromagnetische Straling, inclusief 5G - hoe verstandig en veilig om te gaan met draadloze technologieën, met respect voor mens, dier, natuur en privacy
" >> 
(december 2022)
Dit informatieve en tegelijkertijd verontrustende document is samengesteld door Liselore Ammerlaan en Sylvia Slegers. 

Video >> "Verontrustende straling na verduurzamende renovatie in (oude) huurwoning(mei 2023) - Adelien Oortwijn en Michiel Brandes - 
Bijbehorende documenten
Beneden: tabellen Unit + Smart Meter >> 
Boven: tabellen Zonnepanelen >> 
Overzicht blootstellingslimieten in andere landen >> 
SBM - Bouwbiologische stralingsrichtlijn >> 
RIVM - Vergelijking internationaal beleid m.b.t. elektromagnetische velden >>

Rapport "Gevaarlijke fouten in de  blootstellingslimiet voor de straling van mobiele communicatie" >>  - (juni 2021) - Creamees/JvdB

Boek (PDF) >> "Hoe vind ik een gezonde woning - een stap-voor-stapgids bij huur of koop van een stralingsarm huis- (2016/2023) - auteur Jeromy Johnson.

Brochure "Wireless Radiation An Undeniable Risk to Human Health" >> - Een wetenschappelijk overzicht uit 2019, samengesteld door Grassroots Environmental Education - 22 pag.

Rapport "Heeft de nieuwe generatie nog wel bestaansrecht? - algemene achtergronden rond het beleid over straling" >> - (september 2019) -  Creamees/Jvd


Documenten - gemeenten

Politieke avond voor raadsleden "Digitalisering in het fysieke domein" - gemeente Huizen - PDF >> (januari 2024) - Spreker: Liselore Ammerlaan - 
Beluisteren >>  (MP3) 

"Telecom- en datacommunicatiediensten: maatschappelijke implicaties van digitalisering in het fysieke domein" >>
PDF - (januari 2024) - Thema's: gezondheid, biodiversiteit, energie-/waterverbruik en privacy

"Beleidsruimte voor gemeenten - zeven handvatten voor meer beleidsautonomie" >> - PDF - (januari 2024) - Wat kunnen gemeenten zelf (nog)  doen? 

"Straling hoort thuis in de Omgevingsvisie
" - powerpoint  inspreektijd gemeente Huizen >>
(november 2023) - Sylvia Slegers
+ Voorbeeldtekst zienswijze Omgevingsvisie >>

Politieke Avond in Gooise Meren - Digitalisering van het publieke (fysieke) domein >> (november 2023) - Spreker: Liselore Ammerlaan van Inwonersplatform EMV - Presentatie begint op 14:11 min. - duur 60 min.
PDF van de presentatie >>

"Straling hoort thuis in Omgevingsvisie" - inspreektekst gemeente Amersfoort >> (oktober 2023) = Terugkijken >> (00:00 - 21:30 min. - meerdere insprekers over straling) 

Politieke Avond Gooise Meren >> (mei 2023) - Bijeenkomst over de Omgevingsvisie. Met inspraak van inwoners van o.a. Bewonersplatform EMV Gooise Meren en Groen Muiderberg (vanaf 16:10 min.). Inspreektekst van Inwonersplatform EMV >>

Plan van aanpak t.o.v. de gemeente inzake veilige communicatie netwerken - wat kun je als inwoner doen om je stem te laten horen? >> (april 2023) - Samengesteld door Liselore Ammerlaan, Barbara Pestana en Sylvia Slegers

Voorbeeldtekst Zienswijze Omgevingsvisie >> (april 2023)
Document om als inwoner te reageren op de concept-Omgevingsvisie van de gemeente. Meer info >>

Betoog stralingsbewuste inwonersgroep inzake aanvraag omgevingsvergunning 5G-zendmast >> (april 2023)


Voorbeeldmotie >>  Bronnen >> 
(april 2023) - "Test het 5G-netwerk op gezondheid en voer politiek debat over advies Gezondheidsraad" (Meer moties beschikbaar op aanvraag).

Voorbeeldteksten van 5 minuten inspreektijd bij diverse gemeenten  
(vanaf maart 2023)
Inspreektekst 1 >> 
Inspreektekst 2 >> 
Inspreektekst 3 >> 
Inspreektekst 4 >> 
- Inspreektekst 5 >> 

- Inspreektekst 6 >>
- Inspreektekst 7 >>


Voorbeeld-bezwaarschrift i.v.m. geplande zendmast >> (februari 2023)
+ Voorbeeld bezwaarschrift i.v.m. verlenging vergunning van tijdelijke zendmast >> (juli 2023)

Inwonersgroep "Geen 5G-mast op de Hullen" slaagt er in overleg met gemeente in nieuwe zendmast op grotere afstand van hun huizen te krijgen >> - (november 2022) 
Handout (2 pag.) >>
Petitie (8 pag.) >> 

Voorbeeldbrieven voor gemeenten
- '5G en Gezondheid' >> (juli 2022) - geschreven door een rechter-in-ruste.
'5G en Gezondheid, sein veilig?' >> - (januari 2020) - geschreven door Sylvia Slegers.

Powerpoint inspreekronde in Huizen >> (juni 2021) - "5G-Adviesrapport Gezondheidsraad en reactie kabinet staan haaks. Overheid volgt adviezen niet op" - Presentatie Michiel M. tijdens inspreektijd voor burgers.

"Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten - Toeval? Of is er meer aan de hand?" >> (november 2020) - Louis van der Kallen, fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten (BSD) - Bergen op Zoom

"Informatie-map 5G en Gezondheid" >> (maart 2020) - Samengesteld door Ruud Lammers - fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht (OP)

Presentaties/PDF's

"Stralingsarm Vlaanderen - Recht op een gezond bestaan" >> (december 2023) - Presentatie over grote Belgische rechtszaak, vertoond op het congres "Bewust Omgaan met Straling" van stichting Stop5GNL - Luc Leenders

Signalen van elektrogevoeligheid: Startpunt voor verdere kennisontwikkeling" >> (december 2023) - Presentatie over stralingsgevoeligheid op het symposium "Digitalisering en Energietransitie" van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden - Spreker: oud-staatssecretaris van Cultuur Medy van der Laan (D66) die in 2017 ontdekte dat haar fysieke en mentale klachten worden veroorzaakt door elektromagnetische velden.

"In Vogelvlucht - draadloze technologie, welzijn en beleid" >> - Achtergrondinformatie bij de Belgische rechtszaak (52 pag.)  - SaveBelgium & StralingsArmVlaanderen

"Vraagtekens bij 2G t/m 5G - wat doet draadloze technologie met onze gezondheid?" >> (oktober 2023) - Presentatie in Schellinkhout (op uitnodiging van Nieuw WestFriesland) - Sylvia Slegers

Kaartje EMF-metingen "Onzichtbare straling in beeld" >> -
Meer info via www.emfkaart.nl + 
Begeleidende huis-aan-huis brief  >>

Connectiviteit en Gezondheid >> - (september 2023) - Presentatie van drs. Vera Verhagen, Let's Talk About Tech 


Brochure "Bijen, Bomen en Biodiversiteit in de Slimme Samenleving - wat zeggen experts over de risico's van draadloos voor flora en fauna?"
>>
(juli 2023) - Sylvia Slegers - Meer info >> 


"EHS en Juridische (on)mogelijkheden" >> (juni 2023) - Martine Vriens, juridisch adviseur EMV 

"Stralingsrisico's: een blik op de gevolgen voor flora en fauna" >> (mei 2023) - Presentatie in Zeist (op uitnodiging van Stichting Stralingsbewust Zeist) - Sylvia Slegers - Klik hier >> voor een verslag van deze presentatie. - (Zie ook bij video's - hieronder).

Smart City conferentie: "Burgerinitiatieven als tegenmacht tegen EU-beleid" >> (mei 2023) - Presentatie van Tom van Lamoen, fractievoorzitter van Amersfoort voor Vrijheid.

Smart City conferentie: "Burgerintiatieven - een overzicht"  >> (mei 2023) - Presentatie van Bewonersplatform EMV Gooise Meren - Liselore Ammerlaan en Sylvia Slegers

"Leven in een Slimme Stad, willen we dat?" >> (mei 2023) - Presentatie in Hellendoorn/Nijverdal - Sylvia Slegers

"Slimme meting voor smart steden?" >> (maart 2023) - "EMF kaart NL: straling in getal, geluid en gevoel" - Presentatie tijdens Smart City conferentie - Frank Zweers - Meer info >>

"Hoe Gaaf is 5G?" >> (januari 2023) - Presentatie in Metaal Kathdraal (zie ook bij 'Video's' - hieronder) - Sylvia Slegers

Rapport "De overheid speelt vals spel - hoe je als burger niet op een nette manier de straling kunt aanvechten" >> - (septbember 2021) - Creamees/JvdB

"5G: Gevolgen voor gezondheid, surveillance, privacy en milieu" >> - (maart 2021) - Elze van Hamelen

"Chemie en voorzorg, lessen voor 5G" >> - (septemeber 2020) - Presentatie tijdens politieke avond in Gooise Meren - Elze van Hamelen 

"5G-communicatie en de mens - hoe de gezondheid wordt bedreigd" >> - (mei 2020) - Presentatie van neurobioloog dr. Hugo Schooneveld 

Bron: www.emfkaart.nl
Bron: www.emfkaart.nl

Voorbeeld-documenten

Voorbeelden van brieven, Woo-verzoeken (Wet open overheid - voorheen Wob: Wet openbaarheid van bestuur), moties, bezwaarschriften en juridische procedures (+ ondersteuning daarbij) zijn aan te vragen via eenstralendetoekomst@gmail.com

Platform van stralingsbewuste gemeenteraadsleden

Platform van stralingsbewuste gemeenteraadsleden

Wie in contact wil komen met of een vraag wil stellen aan
stralingsbewuste gemeenteraadsleden, kan terecht op de site van het
Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit >>

Video's

Politieke Avond Gooise Meren: Digitalisering van het (fysieke) publieke domein
Politieke Avond Gooise Meren: Digitalisering van het (fysieke) publieke domein
Drs. David Gee (voormalig lid van het Eur. Milieuagentschap) over EMV-risico's
Drs. David Gee (voormalig lid van het Eur. Milieuagentschap) over EMV-risico
Prof. Kent Chamberlin (New Hampshire 5G-Commission) over EMV-risico's
Prof. Kent Chamberlin (New Hampshire 5G-Commission) over EMV-risico
De invloed van straling op bomen, bijen en biodiversiteit - (45 min.)
De invloed van straling op bomen, bijen en biodiversiteit - (45 min.)
"De Tweede Kamer slaapt...doet niets aan 5G" - Rob van der Boom en Rob Verboog
"Slim verweer tegen smart" - raadslid en juridisch adviseur mr. Carlo Fiscalini
"In wat voor smart city willen we leven?" - dr. ir. Martina Smits
"In wat voor smart city willen we leven?" - dr. ir. Martina Smits
De opkomst van Smart City’s – Jan van Gils, Antoon Huigens en Sissi Bijleveld
De opkomst van Smart City’s – Jan van Gils, Antoon Huigens en Sissi Bijleveld
Verontrustende straling na verduurzamende renovatie in (oude) huurwoning
Interview met raadsleden Carlo Fiscalini en Tom van Lamoen - (3 min.)
Interview met raadsleden Carlo Fiscalini en Tom van Lamoen - (3 min.)
Stralingsrisico’s voor fIora en fauna - Sylvia Slegers - (61 min.)
"Smart Cities, haal de stekker eruit" - Carlo Fiscalini en Tom van Lamoen
De Smart City zet deur open voor controledrang en gedragsmanipulatie - Romy Quint
"Hommeless - wat is er aan de hand met de bijen?" - Stralingsbewust Zeist
"5G: Enorme implicaties voor surveillance en privacy" - Elze van Hamelen (40 min.)
5G - Alternatief TV - Ab Gietelink (1:03 min.)
5G - The Trueman Show - Jorn Luka (1:21 min.)
Straling - De risico's voor flora en fauna - (50 min.)
Straling - De risico
Over straling - Nieuwe Tijd LIVE (25 min.)
Over straling - Nieuwe Tijd LIVE (25 min.)
Inspreektijd over risico's voor flora & fauna - Sylvia Slegers (5 min.)
Inspreektijd over risico
"5G, het onbesproken gevaar" - De Andere Agenda podcast - Sylvia Slegers (40 min.)
"5G: einde van de privacy" - Jan van Gils en Elze van Hamelen (62 min.)
"Lokaal verzet tegen 5G neemt toe" - Carlo Fiscalini en Ruud Lammers (53 min.)
Lezing "Hoe Gaaf is 5G?" -Methaal Kathedraal -DEEL 1 (60 min.)
Lezing "Hoe Gaaf is 5G?" -Methaal Kathedraal -DEEL 1 (60 min.)
Lezing "Hoe Gaaf is 5G?" - Methaal Kathedraal - DEEL 2 (60 min.)
Lezing "Hoe Gaaf is 5G?" - Methaal Kathedraal - DEEL 2 (60 min.)
Informatie-avond over 5G door bioloog-ecoloog (1:16 min.)
Straling onder Toezicht - The Trueman Show - Jorn Luka - Saskia Bosman (21 min.)
Straling onder Toezicht - The Trueman Show - Jorn Luka - Saskia Bosman (21 min.)